دوره های آموزشی

آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس

آموزش تکمیلی و تخصصی طبیعت آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش تکمیلی و تخصصی طبیعت آکادمی مهدیس

آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس

آموزش مقدماتی مداد رنگی و پرداختن به جزئیات و جنسیت سازی آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش مقدماتی مداد رنگی و پرداختن به جزئیات و جنسیت سازی آکادمی مهدیس

آموزش پرتره از پایه آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش پرتره از پایه آکادمی مهدیس

آموزش رنگ روغن آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش رنگ روغن آکادمی مهدیس

آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس

آموزش تکمیلی و تخصصی طبیعت آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش تکمیلی و تخصصی طبیعت آکادمی مهدیس

آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس

آموزش مقدماتی مداد رنگی و پرداختن به جزئیات و جنسیت سازی آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش مقدماتی مداد رنگی و پرداختن به جزئیات و جنسیت سازی آکادمی مهدیس

آموزش پرتره از پایه آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش پرتره از پایه آکادمی مهدیس

آموزش رنگ روغن آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/7/1

آموزش رنگ روغن آکادمی مهدیس

آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس

این دوره در دو نوبت صبح و عصر با ظرفیت جداگانه حداکثر 20 نفر برگزار می گردد.

آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس

این شماره رنگ ها مربوط به وینتون می باشد ولی جهت اخذ رنگ های دیگر این شماره ها را حذف کنید. ضمنا این دوره در دو نوبت صبح و عصر با ظرفیت جداگانه حداکثر 20 نفر برگزار می گردد.

آموزش آشنایی با پرتره از پایه آکادمی مهدیس
تاریخ شروع: 1397/6/1

آموزش آشنایی با پرتره از پایه آکادمی مهدیس

هنرآموزان آتلیه مهدیس در صورت گذراندن آموزش های تکمیلی در مورد پرتره و مدل زنده توانایی شرکت در آزمون NCFE را خواهد داشت و قابلیت اخذ مدرک NCFE را خواهد داشت. ضمنا کلاس ها در 2 نوبت صبح و عصر با ظرفیت جداگانه حداکثر 20 نفر برگزار می گردد.

اخبار و بلاگ

تماس با ما

 • add_location

  خیابان سید جماالدین اسد آبادی - بین خیابان نهم و یازدهم - روبه رو بانک سینا - پلاک 61 - طبقه همکف - آتلیه نقاشی مهدیس


 • phone

  02188716053

 • email

  fakhraddinmokhberi@gmail.com