آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس

هزینه ثبت نام در دوره: 2,000,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 15
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/6/25
کد دوره : r271504689 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/1 تاریخ پایان دوره : 1397/9/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

سفيد تيتانيوم شماره٤٠ - زرد كادميوم ٨ - اكر ٤٤ - نارنجي٤ - قرمز كادميوم ٥ - آليزارين١ - قهوه اي سينا ٢ و قهوه - برانت آمبر ٣ - سبز ورديان٤٣ - لايت رد ٢٧ - آبي كبالت ١٥ - قلموي سرگرد صفر و شماره يك قلموي سر تخت شماره ١ ٢. ٤ ٦ ٨ ١٠. ١٢ ١٤. ١٦. ١٨. ٢٠ روغن بزرك بوم ٣٠در ٤٠ پارچه كهنه جعبه رنگ

اهداف دوره :

این دوره در طی 3 ماه و هر ماه با مبلغ 200 توامن برگزار می گردد. - ساعت کلاس ها در دو تایم 9 الی 13 و 15 الی 19 می باشد.

مفاد درسی :

آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس
محل برگزاری
مدرسان